quod erat demonstrandum

quod erat demonstrandum - hetgeen bewezen moest worden