plenus venter non studet libenter

plenus venter non studet libenter - met eene volle maag is het moeijelijk studeren