mundus vult decipi (ergo decipiatur)

mundus vult decipi (ergo decipiatur) - de wereld wil bedrogen worden (laat haar dus bedrogen worden)