homo homini lupus

homo homini lupus - de mens is een wolf voor zijn medemens