fortes fortuna adiuvat

fortes fortuna adiuvat - het geluk helpt de (stout)moedigen