caveat emptor

caveat emptor - koper wees op je hoede