advocatus diaboli

advocatus diaboli / advocata diaboli - de advocaat van de duivel