οιδα ουδεν ειδως

oida ouden eidos - ik weet dat ik niets weet