οιδα ουκ ειδως

oida ouk eidos - ik weet dat ik niets weet